Hvordan gjøre din restaurant klar til en suksessfull fotoshoot

Matfotografering er hjørnesteinen i en restaurants markedsføringskampanje, men de fleste eiere, kjøkken- og restaurantsjefer har en travel hverdag og derfor blir det ofte ikke tid til ettertanke og forberedelse til en slik aktivitet. Fotografering er en kunst akkurat som matlaging, og for at sluttresulatet skal bli suksessfullt er nøye planlegging og forberedelse før selve fotograferingen meget viktig.

Det er DU som kjenner og forstår din restaurant best, ikke fotografen. Det er opp til restaurantens eiere og ledere å sikre at det de trenger i bilder, gjenspeiler de mest omsettelige punktene i sin virksomhet, altså selve sjelen og konseptet dere ønsker å formidle til deres kunder. Jeg som fotograf er god til å finne den beste vinkelen eller legge til noen spontane detaljer som jeg finner visuelt tiltalende, men uansett må verdien av hva som skal kommuniseres i fotografier bli snakket om før fotoshooten. Det er derfor veldig fint om vi avtaler og setter av tid et kreativt planleggingsmøte.